"MG TERRA MIX" d.o.o.
    21460 Vrbas, Srbobranski put bb

 
    Tel/fax:     021 65 30 937
    Mob:           063 539 946
 
    E-mail: mgterramix@mts.rs
    Web: www.drvenaambalaza.com
 
    Delatnost:
     
      - proizvodnja ambalaže od drveta
      - proizvodnja svih vrsta drvenih gajbi za
        voće i povrće
      - proizvodnja i prodaja briketa